BerichtenIE
Artikel

De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?

Download article
BerichtenIE 2018/4
1
Inhoud 2018 / 4
2
Redactioneel
Op weg naar een unitair IE-recht
De redactie
3
Artikel
Ontwaken uit de Europese droom: Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt
Tobias Cohen Jehoram
4
Artikel
Octrooi- en Unierecht
Toon Huydecoper
5
Artikel
De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa
Bernt Hugenholtz
6
Artikel
De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?
Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser
7
Artikel
Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans?
Jaap Bremer
8
Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 19 - Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, Schadevergoeding wegens gebruik illegale software