BerichtenIE
Artikel

De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser

Download article
De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw Waar liggen de cassatieonmogelijkheden in IE-zaken Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser1 1. Inleiding De cassatieprocedure is een geheel eigen procedure, met eigen procesrecht, maar vooral ook: met eigen beperkingen. De toetsing is beperkt tot schending van het recht en verzuim van essentiële vormen. Het gaat dus, anders dan in feitelijke instanties, om de vraag of de aangevallen beslissing op juridisch juiste gronden en op een ...
BerichtenIE 2018 / 4
1
Inhoud 2018 / 4
2
Redactioneel
Op weg naar een unitair IE-recht
De redactie
3
Artikel
Ontwaken uit de Europese droom: Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt
Tobias Cohen Jehoram
4
Artikel
Octrooi- en Unierecht
Toon Huydecoper
5
Artikel
De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa
Bernt Hugenholtz
6
Artikel
De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?
Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser
7
Artikel
Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans?
Jaap Bremer
8
Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 19 - Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, Schadevergoeding wegens gebruik illegale software