BerichtenIE

Bijblad IE 1985 / 05

Download article

Inhoud van deze aflevering
Mr J. J. Brinkhof treedt toe tot de redactie.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooi-raad. — Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Necrologie.
In Memoriam Ir Th. Nordlohne, door Ir A. D. Douma en Drs Th. J. Uiterwaal (blz. 127).
Artikel.
Mr P. B. Hugenholtz, Juridische bescherming van chips (blz. 127-134).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht en onrechtmatige daad.
Nr...

BerichtenIE 1985/05
1
Bijblad IE 1985 / 05