BerichtenIE

Bijblad IE 1984 / 01

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Haiti en Honduras zijn toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — P.C.T.-Verdrag van toepassing op het eiland Man. — Viet-Nam en de Merkenschikking van Madrid. — Monaco treedt toe tot het Modellenprotocol van Genève. — Orde van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Mr P....

BerichtenIE 1984/01
1
Bijblad IE 1984 / 01