BerichtenIE

Bijblad IE 1983 / 06

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Erkenning van microbenverzamelingen. — Register van Octrooigemachtigden.
Afscheid van Ing. H. N. Andriesse, door Ir P. L. van den Bogert(blz. 154/5).
Artikel.
Mr W. Alexander, Artikel 85 E.E.G.-verdrag en octrooilicentieovereenkomsten in het kader van gemeenschappelijke dochterondernemingen, wederkerige licenties en octrooigemeenschappen (blz. 155/8).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 57. Hof 's-Gravenhage', ...

BerichtenIE 1983/06
1
Bijblad IE 1983 / 06