BerichtenIE

Bijblad IE 1982 / 06

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Zimbabwe treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Sri Lanka treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Suriname treedt toe tot de Classificatie-Overeenkomst van Nice. — Polen zegt de Classificatie-Overeenkomst van Nice op. — De Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigt het Modellenprotocol van Genève.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 46. Hof 's-Gravenhage, ...

BerichtenIE 1982/06
1
Bijblad IE 1982 / 06