BerichtenIE

Bijblad IE 1981 / 02

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 16. Hof Arnhem, 30 mei 1978, Apharmo/Janssen Pharmaceutica (de merken Combimycine en Combi-cilline stemmen overeen, ook al is de onder beide merken verhandelde waar slechts via of op recept van een dierenarts verkrijgbaar).
Nr 17. President Rechtbank Amsterdam, 31 mei 1979, Bugamor/Oediep Cerem (het woord Receptenservic...

BerichtenIE 1981/02
1
Bijblad IE 1981 / 02