BerichtenIE

Bijblad IE 1981 / 09

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. Afscheid van Mr G. M. van Exter (blz. 231).
Artikel.
Ir J. Dekker, De Octrooiraad in het jaar 1980 (blz. 31/3).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 52. Rechtbank van Koophandel Turnhout, 19 juni 1980, C.P.C. International — Maisindustrie/Bloemmolens Antoine Coppens (dat het woord Maizena een gebruikelijke benaming voor maïszëtmeel is geworden, doet aan de ...

BerichtenIE 1981/09
1
Bijblad IE 1981 / 09