BerichtenIE

Bijblad IE 1980 / 09

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht. — De Filippijnen sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — De Democratische Volksrepubliek Korea treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Register van Octrooigemacht...

BerichtenIE 1980/09
1
Bijblad IE 1980 / 09