BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 01

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de Rijksoctrooiwet en goedkeuring van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien* — Terinzage-leggürg en bekendmaking van Nederlandse vertalingen van conclusies, behorende bij Europese octrooiaanvragen. — Personeel.
Afscheid van Ir C. P. Malepaard (blz. 2).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 1. Benelux-Gerechtshof, 1 juni 1978, Mölnlycke/ Schagen (indien een teken, zoals het als merk...

BerichtenIE 1979/01
1
Bijblad IE 1979 / 01