BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 05

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Spanje bekrachtigt de Merkenschikking, Stockholmse tekst. - Spanje bekrachtigt de Classificatie-Overeenkomst van Nice, teksten van Stockholm en Genève. — Zwitserland en Liechtenstein bekrachtigen het Modellenprotocol van Genève.
Artikelen.
Mr W. Alexander, Algemene vrijstelling voor groepen van octrooilicent...

BerichtenIE 1979/05
1
Bijblad IE 1979 / 05