BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 07

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededeling in aansluiting aan de kennisgeving van de bekrachtiging en de inwerkingtreding van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) voor Nederland, aanvulling. — Monaco en Roemenië bekrachtigen het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Italië bekrachtigt de Overeenkomst van Straatsburg internationale classificatie van octrooien. — Groot Brittannië en Nederland bekrachtigen de tekst van Genève van de Overeenkomst classificat...

BerichtenIE 1979/07
1
Bijblad IE 1979 / 07