BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 11

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 43. Rechtbank Alkmaar, 21 september 1978, Compo/Sluis (het woord COMPO heeft onderscheidende kracht voor bemestings- en grondverbeteringsmaterialen, ook al pleegt men die (deels) ook wel aan te duiden als co...

BerichtenIE 1979/11
1
Bijblad IE 1979 / 11