BerichtenIE

Bijblad IE 1976 / 02

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Irak treedt toe tot het Verdrag industriële eigendom en het OMPI-Verdrag; —Marokko bekrachtigt de Stockholmse. teksten van
dë Merkenovereenkomst en van de Classificatieovereenkomst. — De Verenigde Staten van Amerika bekrachtigen het Verdrag,
samenwerking octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Erkenning van tentoonstellingen.
Artikel.
Mr D. DEN HERTOG, De anti-octrooibeweging in Nederland (1850-1886) (blz. 27-35}.
Jurisprudent...

BerichtenIE 1976/02
1
Bijblad IE 1976 / 02