BerichtenIE

Bijblad IE 1976 / 04

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Tunesië bekrachtigt de Stockholmse tekst van het Verdrag industriële eigendom. — Monaco bekrachtigd de Overeenkomst internationale
classificatie van octrooien. — De Sovjet-Unie treedt toe tot de Overeenkomst internationale classificatie van octrooien.
— Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 22. Hoge Raad, 10 oktober 1975, Vulcanus/Raatjes (de mogelijkheid da...

BerichtenIE 1976/04
1
Bijblad IE 1976 / 04