BerichtenIE

Bijblad IE 1976 / 07

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen.
Necrologie.
In memoriam N. J. GERHARZ 1898-1976, door Ir H. MATHOL (blz. 179).
Artikel.
Mr J. B. VAN BENTHEM, De Octrooiraad en het Bureau voor de industriële eigendom in 1975 (blz. 179-184).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 51. President Rechtbank Utrecht, 8 april 1975, Rapistan/Douwe Egberts (voorlopig ...

BerichtenIE 1976/07
1
Bijblad IE 1976 / 07