BerichtenIE

Bijblad IE 1976 / 09

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Octrooirecht in Suriname. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
tigde. — De registers van het Bijblad bij De Industriële Eigendom.
Uitslag van het examen voor octrooigemach-
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 64. President Rechtbank Almelo, 1 oktober 1975, Meimberg/Stroink & Co. (slechts één spinmachine met slechts vier spinplaten
is na bemiddeling van gedaagden Stroink naar Nederland geëxporteerd en verkocht...

BerichtenIE 1976/09
1
Bijblad IE 1976 / 09