BerichtenIE

Bijblad IE 1975 / 09

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Ir K. M. HERWEIJER (blz. 182).
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 30. Benelux-Gerechtshof, 1 maart 1975, Colgate/Bols (een rechthebbende op een merk kan zich verzetten tegen het
gebruik van het merk of een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven,
a. ook al doet ...

BerichtenIE 1975/09
1
Bijblad IE 1975 / 09