BerichtenIE

Bijblad IE 1975 / 11

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 48. Hoge Raad, 3 januari 1975, Centrafarm/A.C.C. (Centrafarm had aannemelijk te maken, dat de door haar bereide
„nieuwe" stof niet bereid was met toepassing van de geoctrooieerde werkwijze van A.C.C.; daartoe heeft zij — naar 's Hofs
feitelijke oordeel — onvoldoende gesteld, nu een deskundige op grond ...

BerichtenIE 1975/11
1
Bijblad IE 1975 / 11