BerichtenIE

Bijblad IE 1974 / 06-07

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Richtlijnen van de Voorzitter van de Octrooiraad inzake het onderwerp van het vooronderzoek van octrooiaanvragen en de
hantering van het eenheidscriterium. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde.
— Erkenning van tentoonstellingen. — International Patent Classification (I.P.C.)-instructiedag.
Necrologieën.
In memoriam Dipl.-Ing. G. H. E. BERGSMA, door Mej. Dr Ir J. H. M. MANDERS (blz. 140/1).
In memoriam Ir...

BerichtenIE 1974/06-07
1
Bijblad IE 1974 / 06-07