BerichtenIE

Bijblad IE 1972 / 12

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Ir P. C. GERRIS t. — Afschriften en inlichtingen uit de openbare registers, gehouden op grond van de op 1 januari 1971 ingetrokken
Merkenwet van 1893. — De Sowjet-Unie bekrachtigt de Overeenkomst tot classificatie van siermodellen. — Personeel.—
Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Orde van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 79. Commissie van de Europese Gemeenschap...

BerichtenIE 1972/12
1
Bijblad IE 1972 / 12