BerichtenIE

Bijblad IE 1971 / 03

Download article

INHOUD VAN DE2E AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken om vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1971. — Nederland ondertekent het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van een tentoonstelling.
Artikelen.
Mr J. J. C. KABEL, Een merkrecht voor de dienstverlener? (blz. 78-87).
Mr L. WICHERS HOETH, Merk en hand...

BerichtenIE 1971/03
1
Bijblad IE 1971 / 03