BerichtenIE

Bijblad IE 1971 / 06

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van tentoonstellingen. — Octrooi-Informatiedienst voorheen NIDER.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 51. Hof 's-Gravenhage, 16 januari 1970, Schetselaar/Merck (terecht heeft de President geoordeeld bevoegd te zijn een voorziening te treffen en verwijzing naar de gewone rechtspleging ongewenst te achten, omdat langs de weg van het kort geding in casu op snelle...

BerichtenIE 1971/06
1
Bijblad IE 1971 / 06