BerichtenIE

Bijblad IE 1970 / 04

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING*
In memoriam Mr J. W. DIJCKMEESTER, door Ir A. J. VAN DER HOEVE (blz. 77).
Officiële mededelingen.
Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. — Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie
voor de intellectuele eigendom. — Oostenrijk bekrachtigt de tekst van Nice van de Merkenovereenkomst. — Sluiting van het
Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register
van octrooigemac...

BerichtenIE 1970/04
1
Bijblad IE 1970 / 04