BerichtenIE

Bijblad IE 1970 / 11

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Erkenningen van tentoonstellingen. Personeel. — Prijsverhoging van periodieken.
>
Artikelen.
Dr Ir P. C. HENRIQUEZ, Toekomstverwachtingen t.a.v. ontwikkelingen in het octrooiwezen en de consequenties daarvan voor
de nationale Europese industrieën (blz. 275-297).
Dr D. A. WAS, Europese Verdragen (blz. 298-300).
Nawoord van Dr Ir P. C. HENRIQUEZ (blz. 301/3).
Prof. Mr W. L. HAARDT, Procesrechtelijke aspecten van de Benelux-Merkenwet (blz. 303/6).
Jurisp...

BerichtenIE 1970/11
1
Bijblad IE 1970 / 11