BerichtenIE

Bijblad IE 1970 / 12

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het noemen van literatuur die tussen de voorrangs- en de indieningsdatum van een aanvrage is gepubliceerd, in de mededeling
(M 6, 7). — Erkenning van een tentoonstelling. — Adreswijziging van het Merkenbureau. — De vernieuwing van de inschrijving
van een Benelux-depot van een merk. — Personeel. — Orde van Octrooigemachtigden. — Raad van Beroep inzake het
Toezicht op de Octrooigemachtigden. — Register van octrooigemachtigden. - Examen voor octrooi...

BerichtenIE 1970/12
1
Bijblad IE 1970 / 12