BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 01

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooi-wet. — Vereisten voor de overdracht van voorrangsrechten. — Indiening van VAVO's; behandeling van complexe octrooiaanvragen. — Termijn voor de terinzagelegging van octrooiaanvragen. — Italië treedt toe tot de Lissabonse tekst van het Unieverdrag. — Senegal bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom. — Personeel...

BerichtenIE 1969/01
1
Bijblad IE 1969 / 01