BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 04

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
De Oekraïne bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — San Marino
en de tekst van Nice van de Merkenovereenkomst. •— Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. —
Benoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Raad van Beroep inzake het toezicht op de
octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 32. Hoge R...

BerichtenIE 1969/04
1
Bijblad IE 1969 / 04