BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 05

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Dr H. P. TEUNISSEN.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. van tentoonstellingen.
• Rijkswet industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 54. Hof Amsterdam, 18 oktober 1968, Nogepha/Scherico (inbreuk op octrooi aangenomen).
Nr 55. President Rechtbank Utrecht, 1 mei 1968, Bayer/C.L.I. (met een werkwijze „geschützt" door een bepaald Zwitsers octr...

BerichtenIE 1969/05
1
Bijblad IE 1969 / 05