BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 06

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: gene.
2. Merkenrecht.
Nr 70. President Rechtbank Utrecht, 11 oktober 1968, Dishmaster/Van den Brink (jegens de rechthebbende op het merk DISHMASTER voor vaatwasmachines is ook de verhandeling van vaatwasmachines onder het merk BRINKO met de type-aanduiding DISH-MASTE...

BerichtenIE 1969/06
1
Bijblad IE 1969 / 06