BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 09

Download article
INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Afscheid van Ir H. J. BEVERDAM. Het veertigjarig ambtsjubileum van Ir W. A. J. DE WEERD. Officiële mededelingen. Spanje bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Personeel — Benoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen. Necrologie. In memoriam Mevrouw Ir E. E. DE HAAN-ROSEBOOM, door Ir N. RUSTING (blz. 256). A...
BerichtenIE 1969/09
1
Bijblad IE 1969 / 09