Klantenservice

Abonnementsprijs

€ 192 per jaar, excl. BTW incl. verzendkosten en toegang tot het digitale archief. Voor buitenlandse abonnementen geldt de verkoopprijs van € 192 per jaar exclusief verzendkosten.

 

Nieuwe abonnementen

Een abonnement loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden nagestuurd.

 

Beëindiging abonnement

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Adreswijziging

Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar:

deLex Klantenservice

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

info@delex.nl