Voor deze download is een abonnement nodig

Artikel

De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser