Colofon

Berichten Industriële Eigendom is een voortzetting van het Bijblad bij de Industriële Eigendom. Het tijdschrift wordt uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt zes maal per jaar.

 

Citeertitel

Artikelen e.a.: bijv. BIE 2023-1, p. 50-51

Jurisprudentie: bijv. BIE 2023-1, nr. 1

Website

www.berichtenie.nl

 

Redactie

De redactie bestaat uit:

 • mr. dr. L. Anemaet
 • mr. drs. K.M.L. Bijvank
 • prof. mr. P. Blok
 • mr. ir. T.M. Blomme
 • mr. E.F. Brinkman
 • mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht
 • prof. mr. T. Cohen Jehoram
 • mr. dr. T.E. Deurvorst
 • mr. M.F.J. Haak
 • mr. H. van Heemstra
 • mr. D.F. de Lange
 • mr. drs. P.J. de Lange
 • prof. mr. C.J.J.C. van Nispen (vzr.)
 • mr. A. Ringnalda
 • mr. drs. M. Schut
 • prof. dr. M.R.F. Senftleben
 • mr. dr. A. Tsoutsanis

Correspondenten

 • dr. Ulrich Hildebrandt (advocaat te Berlijn (partner bij Hildebrandt Rechtsanwälte))
 • mr. R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)
 • mr. Paul Maeyaert (advocaat te Brussel (partner bij Fencer))

Redactiesecretaris

Maria Streppel, e-mail: mstreppel@delex.nl

Redactieadres: Korte Leidsedwarsstraat 12 II, 1017 RC Amsterdam

 

Auteurs

Artikelen en interessante uitspraken kunnen gestuurd worden naar de redactiesecretaris. Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen, noten en andere kopij impliceert toestemming voor elektronische exploitatie, zoals op www.berichtenie.nl en het Praktijkgebied IE van deLex.

 

Uitgever

Uitgeverij deLex B.V., www.delex.nl.

mr. Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl

Korte Leidsedwarsstraat 12 II, 1017 RC Amsterdsm
Tel.: (020) 345 22 12

e-mail: service@delex.nl

 

Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt € 250 per jaar (excl. btw). Abonnees in het buitenland betalen € 70 verzendkosten.
e-mail: service@delex.nl 

Een abonnement loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden nagestuurd.

 

Beëindiging abonnement

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Adreswijziging

Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar:

deLex Klantenservice, Korte Leidsedwarsstraat 12 II, 1017 RC Amsterdam

tel. (020)3452212, e-mail: service@delex.nl 

 

Ontwerp & design

Basisontwerp: rdesign, Amsterdam

Opmaak: az grafisch serviceburo bv, Den Haag, www.az-gsb.nl