Colofon

Berichten Industriële Eigendom is een voortzetting van het Bijblad bij de Industriële Eigendom. Het tijdschrift wordt uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt tweemaandelijks.

 

Citeertitel

Artikelen e.a.: bijv. BIE 2019, p. 50-51

Jurisprudentie: bijv. BIE 2019/1

 

Redactie

De redactie bestaat uit:

 • mr. A.C.M. Alkema
 • mr. drs. K.M.L. Bijvank
 • prof. mr. P. Blok
 • mr. ir. T.M. Blomme
 • mr. E.F. Brinkman
 • prof. mr. T. Cohen Jehoram
 • mr. T.E. Deurvorst
 • mr. M.F.J. Haak
 • dr. J.H.J. den Hartog
 • mr. D.F. de Lange
 • prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
 • prof. mr. A.A. Quaedvlieg
 • mr. A. Ringnalda
 • mr. M. Schut
 • prof. dr. M.R.F. Senftleben
 • mr. dr. A. Tsoutsanis

Correspondenten

 • dr. Ulrich Hildebrandt (advocaat te Berlijn (partner bij SKW Schwarz))
 • mr. R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)
 • mr. Paul Maeyaert (advocaat te Brussel (partner bij Altius))

Redactiesecretaris

Voor verdere inlichtingen, auteursinstructies of om een conceptartikel aan te bieden kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris:

 

M.E.C. Streppel, mstreppel@delex.nl

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

 

Uitgever

Uitgeverij deLex B.V.

Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

 

Auteurs

Artikelen en interessante uitspraken kunnen gestuurd worden naar de redactiesecretaris. Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen, noten en andere kopij impliceert toestemming voor elektronische exploitatie, zoals op www.berichten-ie.nl en het Praktijkgebied IE van deLex

 

Ontwerp & design

Ontwerp: rdesign, Amsterdam

Opmaak: az grafisch serviceburo bv, Den Haag, www.az-gsb.nl