BerichtenIE
Artikel

Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn

Peter Blok

Download article
82 • berichten industriële eigendom • april 2016 Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn Peter Blok 1. Inleiding Een van de meest obscure bepalingen van de Europese handhavingsrichtlijn is het artikel over ‘alternatieve maatregelen’ artikel 12 Hrl.1 Het artikel geeft lidstaten de mogelijkheid om de rechter na vaststelling van een inbreuk onder bepaalde omstandigheden geen verbod, maar een ‘geldelijke schadeloosstelling’ te laten opleggen. De bepalin...
BerichtenIE 2016 / 4
1
Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 21 - HR 19 februari 2016, Burgers Lederwarenfabriek/Basil
2
Rechtspraak in het kort | Auteursrecht
Nr. 20 - Rb. Overijsel 17 februari 2016, Siemens/KTK, Holimex en Citadel
3
Rechtspraak in het kort | Auteursrecht
Nr. 19 - HvJ EU 17 maart 2016, Liffers/Mandarina en Mediaset
4
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 18 - Rb. Rotterdam 1 maart 2016, WFL/Philip Morris
5
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 17 - Gerecht EU 24 februari 2016, Coca Cola/BHIM
6
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 16 - HvJ EU 3 maart 2016, Daimler/Együd Garage
7
Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 15 - HR 5 februari 2016, Bayer Pharma/Sandoz
m.nt. J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme
8
Artikel
Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn
Peter Blok
9
Inhoud 2016 / 04