BerichtenIE
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht

Nr. 16 - HvJ EU 20 december 2017, Schweppes/Red Paralela

Download article
BerichtenIE 2018/3
1
Inhoud 2018 / 3
2
Artikel
Seaweed and mushrooms on the IP-menu. Travelling along the boundaries for the protection of biological products and inventions
Bart van Wezenbeek en Tjeerd Overdijk
3
Artikel
Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW
Peter de Lange
4
Terugblik
Ongeoorloofde mededinging
Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda
5
Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 14 - HvJ EU 6 december 2017, Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente
m.nt. J.M.M. van de Hel en M.F.J. Haak
6
Rechtspraak | Modellenrecht
Nr. 15 - HvJ EU 8 maart 2018, Doceram/CeramTec
m.nt. H.C.H. van Gaal en L. Kroon; T. Cohen Jehoram; E.F. Brinkman
7
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 16 - HvJ EU 20 december 2017, Schweppes/Red Paralela
8
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 17 - HR 5 januari 2018, Primagaz
9
Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 18 - Hof Den Haag 9 januari 2018, Spirits/FKP