BerichtenIE

Bijblad IE 1984 / 04

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 32. Hoge Raad, 25 juni 1982, National Foods Holland/Verwerkings Industrie Vreeland (de Hoge Raad stelt enige vragen van uitleg van de bepalingen van art. 4 onder 6a, art. 4 onder 4 en art. 5 onder 3 B.M.W. aan het Benelux-Gerechtshof) (vergelijk nr 33).
Nr 33. Benelux-Gerechtshof, 21 november 1983, N...

BerichtenIE 1984/04
1
Bijblad IE 1984 / 04