BerichtenIE

Bijblad IE 1984 / 12

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.
Necrologie.
In Memoriam Ir P. L. Hazelzet, door Ir R. A. Bijl (blz. 311).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.

Nr 93. Hoge Raad, 3 februari 1984, Beiersdorf/Draijer Groep (Hof: vraag is of het merk "Atrix" in het geheel van het merk "Theratrix" in het niet zinkt en daardo...

BerichtenIE 1984/12
1
Bijblad IE 1984 / 12