BerichtenIE

Bijblad IE 1983 / 05

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 47. Hof 's-Gravenhage, 18 juni 1980, Curver/Th. Mooren (voor een vakman lag het voor de hand, naar gelang hij in de loop van de jaren zestig werd geconfronteerd met een gewichtsprobleem, om te komen tot een constructie als die waarvoor het Nederlandse octrooi werd verleend; volgt nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 142.921).
2. Merkenr...

BerichtenIE 1983/05
1
Bijblad IE 1983 / 05