BerichtenIE

Bijblad IE 1983 / 08

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Het Europees Octrooi Bureau — examen.
Artikel.
Mr Drs J. J. Bos, De Octrooiraad in het jaar 1982 (blz. 214/7).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 72. Hoge Raad, 10 december 1982, Chesebroügh-Pond's Inc./Wolco Naarden (de woordmerken Tippys en Q-Tips voor wattenstaafjes stemmen niet overeen; het Hof behoefde niet te onderzoeken of herkomst-verwarring zic...

BerichtenIE 1983/08
1
Bijblad IE 1983 / 08