BerichtenIE

Bijblad IE 1983 / 12

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Mr S. Boekman benoemd in de Hoge Raad. — Classificatie-overeenkomst van Straatsburg. — Overeenkomst van Nice. — Zweden bekrachtigt en België treedt toe tot het Verdrag Micro-organismen. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen. — Erkenning van microbenverzamelingen. — Examen voor octrooigemachtigde.
Artikel.
Mr P. J. M. Steinhauser, Merkgebruik en export (blz. 348-352).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octroo...

BerichtenIE 1983/12
1
Bijblad IE 1983 / 12