BerichtenIE

Bijblad IE 1982 / 01

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor Octrooigemachtigde.
Artikel.
Mr S. J. A. Mulder en Mr P. A. C. E. van der Kooij, De regeling betreffende collectieve en garantiemerken in de ontwerp-verordening over het gemeenschaps-merk(blz. 3-10).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 1. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 14 juli 1981, Merck/Stephar (de rechthebbende op een octrooi voo...

BerichtenIE 1982/01
1
Bijblad IE 1982 / 01