BerichtenIE

Bijblad IE 1982 / 07

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. Necrologie.
In memoriam Dr Ir H. C. J. H. Gelissen, door Mr W.M. J.C. Phaf (blz. 154).
Artikel.
Mr Drs J. J. Bos, De Octrooiraad in het jaar 1981 (blz. 155/7).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 52. President Rechtbank Maastricht, 2 augustus 1979, Lever Sunlight/Remo Chemie (de fles van Remo Chemie is een met eiseresses vormmerk overeenstemmend teken; het ...

BerichtenIE 1982/07
1
Bijblad IE 1982 / 07