BerichtenIE

Bijblad IE 1982 / 08

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 58. Hof Amsterdam, 22 januari 1982, Fischer/Bolle (inbreuk op octrooi aangenomen; de afwijkingen bij de van inbreuk betichte pluggen zijn niet wezenlijk, en er is niet gesteld dat die afwijkingen er toe dienen om andere dan in het octrooischrift bedoelde problemen op te lossen of dezelfde problemen beter op te lossen).
2. Merkenrecht.
Nr 59. Rechtbank Maastricht, 26 maart 198...

BerichtenIE 1982/08
1
Bijblad IE 1982 / 08