BerichtenIE

Bijblad IE 1982 / 11

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In Memoriam Ir C. M. R. Davidson, door Ir L. W. Kooy (blz. 255).
Artikel.
Mr J. B. van Benthem, De rechten voortvloeiende uit het gemeenschapsoctrooi (blz. 255—260).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 84. Hof Arnhem, 12 maart 1979, Velcro e.a./Van Damme (het nieuwe art. 30 van de Rijksoctrooiwet is ook van ...

BerichtenIE 1982/11
1
Bijblad IE 1982 / 11