BerichtenIE

Bijblad IE 1981 / 03

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi in het jaar 1980. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologieën.
In memoriam J. W. Schotel, door Dipl.-Ing. W. W. Kroese (blz. 63).
In memoriam Herman Lindeboom, door W. C. A. Gilden (blz. 63).
Artikel.
Dr Th. Limperg, Anti-innovatie, of innovatie in een kreeftengang (blz. 64/5).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooi...

BerichtenIE 1981/03
1
Bijblad IE 1981 / 03