BerichtenIE

Bijblad IE 1981 / 10

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikelen.
Ir R. Sieders, Enige aspecten van ongewenste stof-monopolies II (blz. 254/7).
Reactie van Drs J. C. H. Perizonius (blz. 257-260).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 59. President Rechtbank Rotterdam, 22 april 1981, Heerkens Thijssen/Josi (het woord Compact in relatie tot verzekeringen en verzekeringspolissen is ten hoogste een dienstmerk, waarvo...

BerichtenIE 1981/10
1
Bijblad IE 1981 / 10