BerichtenIE

Bijblad IE 1980 / 02

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi over het jaar 1979. - Australië en Liechtenstein treden toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde.
Necrologie.
In memoriam Ir H. Olij, door Drs T.C. op de Hoek (blz. 24).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 4. Commissie van de Europese Gemeenschappen te Brussel, 10 januari 1979, Va...

BerichtenIE 1980/02
1
Bijblad IE 1980 / 02