BerichtenIE

Bijblad IE 1980 / 08

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Publikatie van Nieuwzeelandse octrooiaanvragen.
Necrologieën.
In memoriam Ing. J. A. Petersen, door Ir C. Hordijk (blz. 126/7).
In memoriam Dr A. G. Oosterhuis, door Drs H. van 't Holt (blz. 127).
Artikel.
Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Europese bescherming van microbiologische uitvindingen (blz. 127/9).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 36. President Rechtbank Alme...

BerichtenIE 1980/08
1
Bijblad IE 1980 / 08