BerichtenIE

Bijblad IE 1980 / 10

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Ir G. A. G. Lips, door Ir H. J. G. Lips (blz. 159).
Artikelen.
Jhr Mr J. A. Stoop, Bijeenkomst van het Comité Exécutif der AIPPI in Toronto 1979(blz. 159-166).
Mr H. J. G. Pieters, De Diplomatieke Conferentie voor de herziening van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (blz. 166/9).
Mr P. J. Kaufmann, Moeten er grenzen gesteld worden aan de vergelijken...

BerichtenIE 1980/10
1
Bijblad IE 1980 / 10