BerichtenIE

Bijblad IE 1980 / 12

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Europese Octrooiorganisatie en Verdrag van Boedapest inzake micro-organismen. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde.
Necrologie.
In memoriam Dr Ir G. Schmit, door Ir P. J. Baak (blz. 204).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraak.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht: geen.
3. Modell...

BerichtenIE 1980/12
1
Bijblad IE 1980 / 12